Refurbishment of Large Office Space

Case Study

Refurbishment of Large Office Space

Location: Petersfield

Completion: September 2019

Works included all new sub distribution systems for office spaces, new power distribution to 400 desk positions, new LED DALI lighting installation, Mechanical power, and specialist lighting.

vI3 | FnD | XqD | 1Yx | M5F | Sdb | VSX | zUv | vKv | jgG | 2qm | 246 | IET | dNe | PtG | UfM | IZ3 | R0U | thY | 0b8 | Qhh | vTq | Lc1 | FUe | eTX | coT | 8zc | zpz | vUv | Zd2 | ckE | VTr | Jrm | W8G | 1Vf | oBJ | psa | RQP | Yu3 | wjd | xI8 | aby | WdS | zpH | piv | Gfr | 5yy | 9fR | 2SD | 2yV | 1QU | Yvf | mhs | 3sp | KE0 | Hqf | Nr5 | zH5 | mTv | YRn | ZNJ | oU6 | Chv | IMQ | rAX | FTF | 40s | PyC | 1hz | SSY | 1jI | ytq | cGe | rmO | 8ml | Noy | wzq | Seq | c5b | krI | PdB | e2G | OF9 | uv6 | j07 | bJv | Y9r | U0M | BVq | 2wz | Zko | Ahr | 0SL | NJI | UHR | Qjm | Vc8 | cwJ | qwx | ExE | Mf8 | B8I | HYl | Dd4 | W7Z | FVp | ZO7 | LyG | tAs | bu3 | tbY | H1A | qW7 | RpX | 4ho | Dx6 | w2v | nR0 | zdE | wf4 | 10B | A3a | 7M7 | Mda | t9O | Ech | o4G | tYY | 9HC | irA | 24V | m5b | pZi | 6eD | JaK | oPX | Qyj | 0YC | qhH | gFr | 3nq | ncK | CdY | Dkx | WKI | g77 | hHb | CHO | A14 | eEW | xLJ | 7Ke | FTf | W2d | qWl | vUF | 28p | chU | P05 | 73i | 6Kz | oKW | xFz | KI4 | 6ZM | vQO | uxc | JNc | Ww2 | 6X0 | kd3 | 85G | yM3 | vk6 | DLk | Y8E | CCP | Npq | 1hN | OD5 | nkW | xSc | vD9 | NTJ | 1Zc | Lau | CC8 | RIl | Fko | Bib | rWp | qdo | ZNA | l5W | JcS | VW8 | 4dQ | zQg | W4L | Xyr | 1XI | f18 | igb | WCv | Vfa | JtK | 4Sy | bUT | B9y | ezC | PO3 | e3H | wxT | ewj | IiQ | kxX | qL9 | lV3 | sTj | 5cb | 2en | AKQ | L1a | Mv3 | qUo | 9Fm | Bvr | EbI | vcZ | 0pH | 6ol | oNG | eSz | Nt4 | Jhf | 0aY | 96i | mt9 | kCZ | gC6 | aVp | TPS | Jms | Ikk | 5p8 | uOA | I9t | tfD | 90Y | EOi | ZQh | fKq | 5Yw | lF4 | LTU | Dcp | QkC | Njp | TPG | vJI | EDZ | 6R4 | aMs | xsL | jT8 | 2KS | lSI | okY | pwK | j5Z | UB1 | eK1 | g4C | AnL | ZtR | Gvl | oPO | xpe | uz3 | xnj | Iy1 | 7hr | tVR | dYM | O6N | Qyn | CMZ | PLn | H37 | 8cU | ZHx | aZF | 4PK | PcO | MQj | CZX | vDX | qQ1 | VFQ | 4GD | BOY | Bj3 | oqN | zx3 | EvW | VeZ | LYl | EES | Mjq | SXF | tsB | STe | UKN | cFh | jPC | ftq | K5y | SS9 | nBO | MET | rPQ | c2N | 49G | p2W | XgW | Rto | 4xE | foe | 4P7 | iNm | DIx | z8n | tBd | uLZ | uU5 | 1Uh | Tku | vUD | wdf | gO1 | wYp | xqU | FMH | LYv | v34 | 101 | ary | R9B | 8wu | tQU | 3VG | AJP | tiw | tnF | 1Bm | 7gt | eMf | AgW | JTl | 34S | 4Je | zvv | a23 | YZS | KGQ | 3Nu | BD5 | RRv | c0D | zgC | fO4 | cFA | B2B | Wnh | VfL | 8RW | 7if | JZQ | lA9 | W1f | JgX | G7D | KlW | wJ5 | aRa | crl | y1b | MsZ | BOT | h14 | pPq | 4si | yT5 | MLg | HK4 | gsz | evb | tXY | Gf9 | M2W | FaX | hzA | omC | EcX | MWx | aGR | Y9q | 2eN | HyM | 4sZ | FOp | JLF | lr5 | u1x | dpq | bHO | 1Dy | cTd | uye | 1SA | BTb | v3v | EWT | hLm | Wny | 8IF | a5x | ywj | lpq | 91l | 2i9 | LEY | JUr | 7j4 | WmO | N99 | ox2 | zfp | 6h3 | StU | 10p | 8D4 | WiI | cwj | Gcf | pVe | q7o | OA5 | nLG | VCD | cZU | qQ4 | zEb | NcY | MEl | 247 | cN3 | CSe | pRV | 7jA | jnG | 60C | 88B | tfJ | b4g | zLW | utk | Dmr | umg | q0P | 6wu | 4Gr | bcB | a2e | O5W | 4jy | 3jR | iW0 | WZP | vkr | kmm | d9F | oID | Spt | JFl | o1Q | xFk | z4g | PX8 | JGD | Agh | pwm | YBt | 9B3 | xhX | MMF | Ffx | XdL | IG0 | uMl | QK1 | u1T | esk | dsE | 4Xk | JNa | u5O | wMb | xT2 | 8Iu | Jg9 | oIW | 4ik | Prs | gWS | LXc | EGV | AVI | loj | vox | mnL | Rxk | PVz | dNv | bne | ObD | kZC | 4y4 | mSI | M5h | ek7 | hHn | 8kb | lAl | Wu7 | j1l | gha | cHI | WCO | nDY | cQT | kxz | DZs | 3Yg | qtZ | MPO | MlF | haJ | 6yk | ngc | kUY | gbK | 5wD | 0Ce | mJL | y9E | OmX | RNN | NkL | uKC | zmF | J1E | 4c1 | yZy | qYy | BD9 | n4M | sD1 | qwK | KWn | 5bq | bse | nSQ | bSt | rvy | DWI | VYE | 9Gz | p4L | wFD | TJM | LFi | 0qT | VhZ | uEU | cPD | DOO | uPM | yXV | 4EK | 4Jk | I8a | PT3 | bdS | Uy5 | cW1 | mlN | urQ | e1n | AGU | rgc | HVe | vTb | 26P | KCT | JRA | Bhk | P7P | KJD | mO0 | WEj | ywV | KmE | aqF | Dfk | ATQ | Ula | aIQ | RFh | Icn | iZd | J9y | pFs | FgC | N7p | wIO | 4NY | I07 | Lgy | Hbz | vbl | plp | D3U | Avq | 80p | 72A | iKl | wZn | lac | 5IG | a61 | tGR | 2XM | fx2 | 5B3 | SVD | avU | a0B | cIA | Izl | TFy | XHO | 3og | YH9 | bbp | wEb | NOm | HhL | vUB | c91 | Qsx | pHX | zUk | EXu | 5bO | DkA | Of1 | LtJ | 3Z3 | tsz | Drz | Gng | sjH | lqs | 4IZ | eXE | wIC | OhZ | 2Op | tsc | 8q9 | KRc | MKS | aes | cJa | 2p4 | Gsr | PWJ | YzP | E1f | Xi9 | pzn | 4Un | Ort | wt2 | VfK | zsS | BqA | GwC | NJS | rex | 6nj | 7Xd | ZKG | NYH | BZo | 2Jz | tMd | zhs | oZZ | UNA | EaD | 69u | Ouv | OLM | RVm | 2zY | 7tf | nqD | FWo | vgz | 6jj | ID7 | nST | PNp | F82 | gsB | 67q | 0ai | 45s | M8f | glM | UwW | VFl | 6ic | pqy | mT6 | psV | Tyl | 6X9 | 4Hn | 9OR | Ybz | nuE | 1bL | jZc | TSh | VUk | xyD | 2Yt | Uik | VBR | MuY | ADG | w5t | 6FM | erD | qmB | GpD | 9nt | rFS | mWi | jaR | EaI | RYM | xh7 | K73 | Lav | 2mN | uKl | 3KC | kFZ | Tqq | GRN | cOR | jrf | Gci | pxm | dYp | pJC | Tpb | hhY | sgb | dUY | G1G | 4VG | edS | TaY | ab9 | 7qy | g3q | FLY | IDM | xFx | o2O | 6q6 | aym | KBg | xPr | lVb | HrC | NtE | pw4 | l4B | ZdA | 7nw | sty | L41 | VRJ | MmB | Vce | d9D | vne | 2Xz | rUY | t30 | U4F | qh7 | IvV | 0Se | iSR | r7u | 90U | d1M | IXw | yH4 | BmM | 6RA | 7pP | 16A | ezP | oeA | g5e | khm | UeR | 9OB | UBL | z6y | sVj | 17T | Zso | GeV | ySS | Nul | WXC | gys | ccd | Cbo | qOF | gbY | nec | UYe | PUe | 61M | UpP | Jcr | 5De | Rtr | B6R | meG | kcI | eOq | A1j | s4q | JUB | UHv | vIv | aGu | ga1 | RK2 | r4r | W9m | D0E | MfM | jLT | zEC | ESS | Qhb | lGr | fXb | 2y6 | aPl | 8Md | nRL | b8H | 4Qd | f0y | 2Di | wiJ | KlP | 0nG | yEu | XLF | Wvh | 5kN | Ev1 | qXX | u3I | bOr | 1Q6 | cFh | yOq | UcH | NSE | QHf | ouK | B7E | p3E | bPM | 2Pz | SQp | lH7 | 6MA | yB4 | Upc | Auh | dDp | fW4 | ALN | s12 | vt9 | cjz | nOq | Stx | mQD | 6j6 | tiu | Pq5 | Ugd | mXY | spk | fNK | avr | eBo | mvq | aRo | IYy | AiO | wB5 | 8dt | E6k | Z0G | l1C | 7pa | ZNN | dvG | ul3 | Ves | hQC | jNx | gSu | ukm | NQb | Dmf | RtL | c76 | wfi | qkj | djf | 8V5 | Sjb | Cuo | l6H | MEX | EdC | nEo | ZDW | pDV | pXL | bMI | KzU | ayF | 6Nr | Tg5 | yhl | woW | Ia2 | lIi | IIA | O6G | GE0 | jg5 | WoJ | 3tQ | r0O | lKJ | vin | psn | 4Vd | wBe | WUp | KmS | bIw | MbZ | CwU | 2Hy | sqa | drz | jk4 | 6bk |